Zastupitelstvo č. 2/2016, 10.2.2016

9)       Plánovací smlouva s firmou SOPO INVEST s.r.o.  1)       Informace o změnách na čistírně odpadních vod Kaufland. 2)       Projednání stanoviska k územnímu plánu obce Popovičky. 3)       Projednání návrhu smlouvy o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování základní infrastruktury obce. 4)       Projednání darovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou DPD. 5)       Projednání smlouvy mezi obcí Modletice a firmou Billa, spol. s.r.o. 6)       Projednání smlouvy o koupi pozemku mezi obcí Modletice a firmou Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o. 7)       Projednání smlouvy o umístění zařízení mezi obcí Modletice a firmou Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o. 8)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Jarní úklid obce 2016 b)       Oslava výročí 680 let obce c)       Informace o jednání „Svazku obcí pro dopravu v jižním regionu“  

Zápis zastupitelstva c. 2-2016.10.2.2016.pdf