Zastupitelstvo č.2/2013, 31.1.2013

 

Zápis ze zastupitelstva č. 2-2013

Zápis zastupitelstva c.2-2013, 31.1.2013.pdf

1)      Žádost o zadání změny územního plánu v souvislosti s firmou Kaufland.
2)      Žádost o zadání změny územního plánu v souvislosti s firmou DPD CZ.
3)      Žádost o zadání změny územního plánu v souvislosti s dostavbou budovy č.p. 1.
4)      Rozpočtové opatření č.3/2012.
5)      Projednání žádosti MŠ Modletice o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě.
6)      Projednání žádosti MŠ Modletice o příspěvek na předplaveckou výuku.
7)      Projednání žádosti o příspěvek ČSOP Vlašim.
8)      Projednání nabídky na prořez a kácení obecních dřevin.
9)      Projednání úpravy cen vodného a stočného v souvislosti se změnou DPH pro rok 2013. 
10)  Informace o chodu obecního úřadu.
11) Smlouva o dílo se spol. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
12) Žádost o vyjádření ke stavbě „Modletice – kVN – č.p. 447/36,64
13) Žádost o ukončení nájemní smlouvy (zkrácení výpovědní lhůty) na nebytový prostor s paní Žikovskou.