Zastupitelstvo č. 14/2015, 09.12.2015

1/Projednání ceny vodného na rok 2016. 2/Projednání ceny stočného na rok 2016. 3/Projednání změny dodavatele elektřiny a plynu pro obecní objekty. 4/ Projednání změny smlouvy o ochranně veřejných zájmů obce mezi obcí Modletice a firmou DPD. 5/Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou Billa, spol. s.r.o. 6/Projednání žádosti o směnu obecního pozemku parc.č.733. 7/Výběr dodavatele posypového zařízení pro zimní údržbu obce. 8/Informace o chodu obecního úřadu - oslava výročí založení obce - rozsvícení vánočního stromu 2016 - žádost o příspěvek ČSOP Vlašim. 9/Informace o shromáždění společenství vlastníků objektu bydlení Modletice č.p. 19. 10/Projednání veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie. 11/Projednání žádosti o zřízení vodovodní přípojky a přípojky kanalizace k pozemkům parc.č.161/5. 12/Závěrečné rozpočtové opatření roku 2016.    

zapis_c._14_2015.pdf zapis_c._14_2015.pdf (195,00 KB)