Zastupitelstvo č. 13/2016, 07.12.2016

1)       Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č. 571/2 a 571/3. 2)       Projednání ceny vodného na rok 2017. 3)       Projednání ceny stočného na rok 2017. 4)       Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad. 5)       Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku ze psů. 6)       Projednání termínů zasedání zastupitelstva na rok 2017. 7)       Závěrečné rozpočtové opatření roku 2016. 8)        Projednání poskytnutí vánočního příspěvku 2016.    

Zápis zastupitelstva c. 13-2016 07.12.2016.pdf