Zastupitelstvo č. 12/2016, 16.11.2016

1)       Projednání rozpočtového výhledu obce na roky 2017-2018. 2)       Projednání rozpočtu obce na rok 2017. 3)       Rozpočtové opatření č. 8/2016. 4)       Projednání plánu inventarizace majetku obce za rok 2016. 5)       Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s výstavbou areálu firmy SOPO INVEST s.r.o. 6)       Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity. 7)       Projednání zajištění pracovníků pro provoz správu a údržbu obecního majetku. 8)       Projednání možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci drobných sakrálních a historických staveb v obci. 9)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Rozsvícení vánočního stromu 2016 b)       Vánoční koncert 2016 c)       Informace o činnosti Obecní policie d)      Divadelní představení 2017 e)        Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce    

Zápis zastupitelstva c. 12-2016.16.11.2016.pdf