Zastupitelstvo č. 12/2014, 08.09.2014

Výběr dodavatele na realizaci projektu „Modletice – rekonstrukce komunikace, vybudování kanalizace pro její odvodnění“. Projednání smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na projekt „Modletice – rekonstrukce komunikace, vybudování kanalizace pro její odvodnění“. 

Zápis c. 12 z mimořádného zastupitelstva 8.9.pdf