Zastupitelstvo č. 13/2013, 31.10.2013

1)      Projednání smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů za žáky, kteří plní povinnou školní docházku na území Městské části Praha 11. 2)      Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů se společností Kaufland. 3)      Projednání darovací smlouvy s firmou Kaufland. 4)      Schválení aktualizace strategického plánu obce. 5)      Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2014. 6)      Projednání smlouvy o dílo na realizaci Projektu výsadby a revitalizace liniových porostů v katastru obce Modletice. 7)      Projednání plánu zasedání zastupitelstva obce na rok 2014. 8)      Výběr realizační firmy  na výstavbu projektu  „Modletice - Intenzifikace ČOV“. 9)      Informace o chodu obecního úřadu. 10)  Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Modletice a firmou Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 11)  Projednání rozpočtového opatření č. 5/2013. 12)  Projednání možnosti podání žádosti o dotace na odstranění povodňových škod v obci. 13)  Projednání možnosti podání žádosti o dotace Intenzifikaci ČOV Modletice.

Zápis zastupitelstva c.13-2013,31.10.2013.pdf