Zastupitelstvo č. 11/2015, 16.09.2015

1)       Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na výlet pro děti z MŠ. 2)       Projednání žádosti o vydání stanoviska ke stavebním úpravám „Kaufland – zpracování masa“. 3)       Projednání návrhu nové vyhlášky o odpadech. 4)       Rozpočtové opatření č. 8/2015. 5)       Projednání návrhu obecní smlouvy na vodné a stočné. 6)       Informace o chodu obecního úřadu. 7)       Rozsvěcení vánočního stromu 2015. 8)       Nominace zástupce obce do svazu měst a obcí. 9)        MAS Říčansko.    

Zápis_zastupitelstva_c._11-2015,16.09.2015.pdf