Zastupitelstvo č. 11/2017, 25.09.2017

1)       Projednání smlouvy o poskytnutí úvěru mezi obcí Modletice a Komerční bankou, a.s. 2)       Projednání kupní smlouvy na pozemek pac. č. 242/33 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 3)       Projednání nabídky na opravu čerpací stanice na kanalizaci Doubravice. 4)        Projednání předběžné nabídky na zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na dostavbu vodovodu Modletice a na výstavbu vodojemu v Modleticích.    

Zápis zastupitelstva c. 11-2017 25.9.2017.pdf