Zastupitelstvo č. 10/2016, 21.9.2016

9)       Projednání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu „Přístavba objektu SO 03 – přesun myčky obalů a technické zázemí“ ve firmě Kaufland.    1)       Smlouva o ochranně veřejných zájmů obce v souvislosti se změnou ÚP. 2)       Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č 571/2 a 571/3. 3)       Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení pozemku v souvislosti s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 4)       Projednání zřízení sociálního příspěvku pro obyvatele obce. 5)       Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s výstavbou areálu firmy SOPO s.r.o. 6)       Projednání kupní smlouvy na pozemek parc. č. 87/3 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 7)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o činnosti Obecní policie b)       Modletický špacír 2016 c)       Vánoční koncert 2016 8)       Rozpočtové opatření č. 6/2016.  

Zápis zastupitelstva c. 10-2016 21.9.2016.pdf