Zastupitelstvo č. 11/2016, 19.10.2016

1)       Projednání příkazní smlouvy o poskytování právních služeb. 2)       Projednání kupní smlouvy na pozemek parc. č. 301/3 v k.ú. Dobřejovice. 3)       Projednání žádosti o stanovisko ke stavebnímu povolení pro stavbu „D1 oprava AB vozovky“. 4)       Projednání žádosti o stanovisko ke stavebním úpravám domu č.p. 63. 5)       Projednání stanoviska ke změně č. 2 územního plánu obce Dobřejovice. 6)       Projednání stanoviska ke zjišťovacímu řízení na stavbu Betonárny Dobřejovice. 7)       Rozpočtové opatření č. 7/2016. 8)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Obecní policie b)       Kulturní kalendář c)       Dobrovolník středočeského kraje 2016 9)       Projednání vyhlášky o držení psů. 10)   Projednání vyhlášky o výjimkách z nočního klidu. 11)    Výsadba stromů kolem silnice III/00318.    

Zápis zastupitelstva c. 11-2016 19.10.2016.pdf