Zastupitelstvo č. 10/2014, 07.08.2014

1)      Výběr nájemce nebytových prostor  2 NP v budově obecního úřadu. 2)      Informace o podané žádosti o dotaci na projekt „Omezování prašnosti z plošných zdrojů v obci Modletice“. 3)      Veřejná zakázka na výběr dodavatele projektu „Revitalizace sídelní zeleně v obci Modletice“. 4)      Výběr dodavatele cedulí s novým obecním znakem, obecní vlajky a nástěnného znaku. 5)      Projednání dodatku smlouvy o svozu odpadu mezi obcí Modletice a firmou A.S.A. spol. s r.o. 6)      Projednání výběru dodavatele na výstavbu polních cest pro pěší. 7)      Informace o chodu obecního úřadu. 8)      Projednání rozhodnutí o pořízení změny č. 10 Územního plánu obce Modletice. 9)      Výběr způsobu pořizování změny č. 10 Územního plánu obce Modletice. 10)  Výběr určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny Územního plánu obce.

Zápis zastupitelstva c.10-2014,07.08.2014.pdf