Zastupitelstvo č. 1/2017, 25.01.2017

1)       Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č. 571/2 a 571/3. 2)       Informace o podané žádosti o dotaci na opravu sakrálních staveb v obci. 3)       Projednání možnosti pronájmu a dalšího provozu prodejny potravin v objektu č.p. 6. 4)       Projednání žádosti o příspěvek na předplaveckou výuku dětí v MŠ Modletice. 5)       Projednání řešení opravy sociálního zařízení v MŠ Modletice. 6)       Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Modletice z dotačního programu ITI Pražské metropolitní oblasti. 7)       Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Připojení objektu Jena k silnici II/101“. 8)       Projednání stanoviska ke studii zástavby v lokalitě Chválov od firmy Canaba. 9)       Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Modernizace SO-08 Předčištění technologických odpadních vod v areálu Kaufland Modletice“. 10)   Rozpočtové opatření č. 1/2017. 11)    Informace o chodu obecního úřadu.    

Zápis zastupitelstva c. 1-2017 25.1.2017.pdf