Zastupitelstvo č. 2/2015, 04.02.2015

1)      Projednání investiční spolupráce s firmou Kaufland. 2)      Projednání pořádání společného dětského karnevalu s obcemi Dobřejovice a Herink. 3)      Žádost o zřízení názvu ulice u areálu Zeppelin CZ, s.r.o. 4)      Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 5)      Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy. 6)      Žádost o poskytnutí příspěvku na předplaveckou výuku dětí v mateřské škole. 7)      Informace o chodu obecního úřadu. informace o bezpečnostní situaci v obci za rok 2014 informace o otevřených dotačních titulech informace o řešení problematiky nadměrného hluku řešení obměny IT techniky na OÚ 8)      Informace o jednáních k možnosti zajištění působnosti obecní policie na území obce Modletice. 9)      Stanovisko k prodloužení platnosti vodoprávního povolení k nakládání s vodami pro firmu Aquasped, s.r.o. 10)  Projednání darovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou City Realex, a.s. 11)  Změna výměry zahrady mateřské školy, provedení nového oplocení. 12)  Projednání způsobu realizace polních cest v obci. 13)  Projednání termínu jarního úklidu obce 2015.

Zápis zastupitelstva c. 2-2015,04.2.2015.pdf