Zastupitelstvo č. 1/2015, 07.01.2015

1)      Jednání se zástupci firmy T-Mobile o stavbě vysílače společnosti pro mobilní sít. 2)      Projednání aktualizací směrnic obce. 3)      Projednání obsazení povodňové komise obce. 4)      Projednání dodatku smlouvy s firmou VHS Benešov s.r.o. o provozování ČOV. 5)      Projednání smluv o provedení práce a o provedení pracovní činnosti s pracovníky obce na rok 2015. 6)      Projednání provedení aktualizace strategického plánu obce. 7)      Informace o chodu obecního úřadu. 8)      Výběrové řízení na dodavatele stavby „Obec Modletice – zateplení obecního úřadu“. 9)      Projednání příspěvku na svoz komunálního odpadu.

Zápis zastupitelstva c.1-2015,07.1.2014.pdf