Zastupitelstvo č. 2/2014, 30.1.2014

1)      Projednání žádosti firmy Agro Jesenice a.s. o povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do obce. 2)      Projednání žádosti o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 3)      Informace o závěrečném rozpočtovém opatření za rok 2013. 4)      Informace o chodu obecního úřadu. 5)      Projednání možnosti nákupu zametacího kartáče pro úklid obce.

Zápis zastupitelstva c.2-2014,30.1.2014.pdf