Zastupitelstvo č. 1/2014, 16.1.2014

1)      Projednání dodatku smlouvy na provozování ČOV Modletice s firmou VHS Benešov s.r.o. 2)      Ukončení nájemní smlouvy na nebytový  prostor v budově č.p. 6 s paní Annou Trojánkovou. 3)      Projednání projektové dokumentace na opravu střešního pláště a zateplení obálky budovy č.p. 19. 4)      Informace o geoportálu obce. 5)      Žádost o souhlas s vynětím části pozemku p.č. 392/1 ze ZPF. 6)      Informace o chodu obecního úřadu. 7)      Informace o průběhu zpracování povodňového plánu obce. 8)      Projednání možnosti získání pozemku parc. č. 36/6 do majetku obce. 9)      Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě v MŠ Modletice. 10)  Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na předplaveckou výuku dětí v MŠ.

Zápis zastupitelstva c.1-2014,16.1.2014.pdf