Zasedání 08.03.2012

Odkaz ke stažení:

Zasedání 08.03.2012

Obsah:

1. Sbor dobrovolných hasičů.
2. Projednání směnné smlouvy na pozemky parc.č. 447/7, parc.č. 447/4 a parc.č. 208/69.
3. Projednání smluv na pronájem obecních pozemků.
4. Projednání darovací smlouvy o poskytnutí příspěvku na technické vybavení základní školy v Průhonicích.
5. Projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zeleně a výsadbu nové zeleně v obci.
6. Projednání smlouvy o investiční spolupráci s firmou EMT.
7. Projednání rozpočtu obce na rok 2012.
8. Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole.
9. Výběr dodavatele přístřešku na sportovním hřišti.
10. Výběr dodavatele herních prvků na dětské hřiště.
11. Sběrný dvůr Dobřejovice.
12. Projednání možnosti právního zastoupení k problematice hluku z SOKP.
13. Informace o dění v obci.
Různé.
14. Závěrečná zpráva o inventarizaci obecního majetku.
15. Autobusové zastávky v centru obce.