Zasedání 02.08.2012

Odkaz na soubor:

Zasedání 02.08.2012

Obsah:

1. Projednání smlouvy o spolupráci s firmou GIAN.LUCA s.r.o.
2. Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů obce v souvislosti s dostavbou areálu HOPI s.r.o.
3. Projednání rozhodnutí o pořízení změny č.9 územního plánu obce Modletice.
4. Výběr určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu obce.
5. Výběr způsobu pořizování změny č.9 územního plánu obce Modletice.
6. Výběr projektanta a projednání smlouvy o dílo na „Změnu č.9 územního plánu obce Modletice“.
7. Výběr dodavatele na výstavbu stavby „Obratiště autobusů Doubravice“.
8. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou AP služby
s.r.o.na právo chůze a vybudování chodníku ve prospěch obce Modletice.
9. Projektová dokumentace na opravu vodovodu v obci.
10. Informace o chodu obecního úřadu.
11. Žádost o předběžný souhlas se stavbou nové haly společnosti Miba Real s.r.o.
12. Prodloužení provozní doby MŠ.
13. Sportovní hřiště a hasičská nádrž.
14. Čekárny na návsi.
15. Projednání směnné smlouvy na směnu pozemku parc.č. 156/6 manželů Horníkových za podezdívku plotu.