Věstník č.10 ročník 11

Rozsvěcení vánočního stromku | Možnost zřízení sportovního klubu | Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 14/2013 ze dne 21.11.2013 | Projekt „Modletice – Intenzifikace ČOV“ se dostává do další fáze | Výše místních poplatků pro rok 2014 | Nádoby na tříděný odpad z domácností | Další úspěch našich florbalistů | Ohlédnutí za svěcením kapličky | První vystoupení v novém sále

Odkaz na soubor